รายละเอียดโครงการ

พื้นที่ศึกษาครอบคลุมโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ช่วงกรุงเทพฯ-บ้านฉาง และโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก) ช่วงบางปะอิน-บางพลีรวมระยะทางประมาณ 242 กิโลเมตร ซึ่งรวมถึงโครงข่ายถนนโดยรอบที่ได้รับผลกระทบจากทางเข้าและทางออกของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง